maand van de grafiek

  commissie van aanbeveling

  grafiekplatform vog

Eind 2013 is de 1e Maand van de Grafiek georganiseerd, een landelijk platform voor grafiek, opgezet door vrijwilligers, gesteund door de VOG - platform voor grafiek. Dit bleek een groot succes: 90 locaties hebben deelgenomen met grafisch werk van zo'n 600 kunstenaars. Dit initiatief verdient navolging en de volgende Maand van de Grafiek is nu gepland voor oktober 2016.

 

Grafiek als onderdeel van de hedendaagse beeldende kunst

 

We beschouwen grafiek als een autonome kunstvorm die een eigen plek inneemt in het gevarieerde kunstenlandschap.

Wat opvalt is de benadering om tot een visueel en tastbaar eindresultaat te komen.

De werkwijze van de graficus is indirecter dan bij de meeste andere kunstvormen. Door het vervaardigen van een beelddrager kan een afbeelding gereproduceerd worden. Het eindresultaat is vaak een afdruk al dan niet in een oplage vervaardigd. De weg hier naar toe is vaak uitgesteld. Het is een proces met veel bewustzijn van het materiaal. De afdruk is als een pleisterplaats op een reis: een tijdelijk rustpunt, een knooppunt van betekenis.

Grafiek kent vele manieren van uitingen. Bekend zijn natuurlijk de traditionele drukvormen, maar minstens zo interessant is de vraag hoe de hedendaagse kunstenaar hiermee omgaat.

 

Doelgroep en motivatie

 

De manifestatie Maand van de Grafiek 2016 wil de belangstelling voor de professionele grafische kunst vergroten bij een algemeen en breed publiek. Daarnaast is het een ontmoetingsplaats voor vakgenoten.

Grafische kunst is bij uitstek een kunstvorm die zich leent voor een groot publiek. Er is een grote diversiteit aan benaderingen te vinden. Met name vanwege het reproduceerbare karakter zou je kunnen zeggen dat het een sociale kunstvorm is. Grafiek is laagdrempelig, het is geen moeilijke of dure kunstvorm.

Gevoelde noodzaak

 

In het verleden zijn er op landelijke schaal grafiekmanifestaties geweest: Grafiek-Nu (Singer Museum Laren)en de Allianz Grafiekprijs. Zij gaven allen een overzicht van de stand van zaken van de hedendaagse grafiek en brachten ontwikkelingen in beeld. Het verdwijnen van deze initiatieven bracht bij professionals en enthousiastelingen de wens naar boven om opnieuw een landelijk platform op te richten.

 

Kansen om het project naar een hoger plan te trekken

 

In 2013 werd een goede basis gelegd met de werkgroep, contacten met deelnemers, een organisatieplan en de realisatie van een website. Daarnaast kwam de toezegging van deelnemende kunstenaars en presentatieplekken om bij een vervolg weer mee te doen.

Naar voren kwamen ook ideeën die zouden kunnen bijdragen tot een nog mooier evenement. Met name als het gaat om activiteiten rond de tentoonstellingen. Daarnaast zegde de VOG toe om zich wederom in te spannen voor het project.

De ervaringen geven ook de mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen bij subsidiënten en sponsoren, met name waar het de projectorganisatie en de communicatie betreft.

 

De werkgroep: Frans Baake, Ingrid Blans, Joyce Gabeler,
Peter Kalkowsky, Maria Kapteijns, Jadranka Njegovan,
Cisca Poldervaart.

 

En hier het logo van de maand van de grafiek als pdf.

Commissie van aanbeveling

 

Cees Andriessen, grafisch kunstenaar, Stichting De Witte Mier

 

Aad Hekker, steendrukkerij Aad Hekker

 

Arno Kramer, tekenaar, lithograaf, organisator exposities

 

Willem van Lieshout, Parc Editions uitgever, organisator grafiekmanifestaties en internetwinkel

 

Jef Schaeps, Prentenkabinet van de Universiteit van Leiden

Nu

denken is

verstomd

in het zwart-wit

van het eigen

gelijk

zoeken we

nuances

in getrokken

lijnen

een toekomst van

veelkleurigheid

beschreven

ingeprent

maand

na maand na

maand

 

 

Cees Andriessen

Apeldoorn, 24 november 2015
lid van de commissie van aanbeveling

 

Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit”

  Friedrich Schiller

 

VOG - platform voor grafiek

 

VOG is het platform voor de grafiek in Nederland en sinds 1993 actief. De ca. 180 leden, waaronder kunstenaars, verzamelaars, organisaties, musea en galeriehouders zijn te vinden op de website: www.grafiekplatform-vog.nl

 

Kijk nu ook naar de projecten-pagina: www.grafiekprojecten-vog.nl

 

Doel van de vereniging is om door diverse activiteiten een ontmoetingspunt en een broedplaats te zijn van waaruit ideeën en nieuwe initiatieven voor hedendaagse grafische kunst ontstaan. Daarbij ligt de nadruk niet alleen op het ambachtelijke aspect van de grafische kunst, maar ook op alle vormen van grafiek waaronder digitale- of computergrafiek.

last modified 2016-10-07           www.kalkowsky.nl